Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: PK-Tomistoapu (y-tunnus: 3248719-1, aputoiminimi PK-Myyntiapu) Hiekkamäentie 2, 04300 Tuusula Sähköposti: piia @ pktoimistoapu.fi

Rekisterin nimi: PK-Toimistoapu asiakasrekisteri

Rekisteröidyt tiedot: Rekisterissä käsitellään nykyisten ja entisten asiakkaiden ja asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja

Rekisterinpitämisen käyttötarkoitus ja peruste: Rekisterimme käyttötarkoitus on asiakkuuksien ja sopimusten hallinta ja sopimusvelvoitteiden hoitaminen, asiakasrekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä reklamaatioiden hallinta.

Rekisterin sisältämät tiedot: Rekisteri sisältää seuraavat tiedot: henkilön etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot tehdyistä sopimuksista ja kaupoista.

Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai organisaatiosta, jossa he työskentelevät.

Henkilötietojen suojaaminen ja käsittelyn rajoittaminen: Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisisä tietoja työtehtävien hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen käsittelyaika: Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakas ja sopimukseen perustuva reklamaatio/vastuuaika on voimassa. Lakiin perustuvat tietojen rekisteröinnit säilytetään vähintään lain määrittämän vähimmäissäilytysajan. Rekisterinpitäjän etuun perustuvat rekisteröinnit säilytetään vähintään niin kauan kuin etu, esimerkiksi saatava on olemassa.

Tietojen luovutus: PK-Toimistoapu ei luovuta asiakasrekisterin tietoja pääsääntöisesti ulkopuolisille kolmansille tahoille. Poikkeuksena laskujen perintään siirtäminen. Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA - alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle: Jokaiselle rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta.

Pakolliset tiedot: Asiakkaan perustiedot ja yksilöintitiedot.

Seuraus mikäli tietoja ei luovuteta: Asiakkuutta ei voida aloittaa ilman pakollisten tietojen luovutusta

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit: Henkilötietojen käsittelyyn ei liity merkittäviä tietoturvariskejä. Rekisterinpitäjä on varmistunut tietoturvasta suojaamalla rekisterit. Henkilötietojen käsittelijöitä on koulutettu ja ohjeistettu. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen oikeus. Henkilötietoja käsittelevien kanssa on sovittu salassapidosta.

Yhteydenotot: Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen piia @ pktoimistoapu.fi

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen: Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 13.12.2021